Om oss

ViaNovas egenutviklede bedriftsfilosofi og grunnlov sier at avgjørelser skal tas på bakgrunn av kunnskap og ikke posisjon.
Det gir en flat organisasjonsform som har vært svært vellykket i snart 30 år.

ViaNova-filosofi

Ny veg

 • Vi planlegger og prosjekterer nye veier, men går også nye veier i måten vi jobber på gjennom ny metodikk, utvikling av programvare og vår unike selskapsform
 • ViaNova er latin og betyr ny veg

Hjelpe hverandre til å lykkes

 • Oppdragsgivere
 • Samarbeidspartnere
 • Hverandre

Organisk organisasjon

 • Flat organisasjon med minst mulig internt byråkrati
 • Gi mulighet til å veksle mellom administrative og faglige oppgaver for medarbeidere som ønsker det
 • Sikre stor evne til endring og utvikling

Vi rekrutterer ledere internt

 • Alle ledere jobber med prosjekter og fag samtidig med administrative oppgaver og har begrenset funksjonstid. Nye ledere velges internt
 • Denne praksisen gjør at vi har mange tidligere ledere som bidrar med kunnskap og erfaring
 • Vi har 5 tidligere daglige ledere som fortsatt jobber sammen med oss

Vi eier vår egen arbeidsplass

 • Dette utvikler helhetlige og langsiktige holdninger til driften av firmaet
 • Vi eier 95,5 % av aksjene i firmaet og alle ansatte er og har rett til å være eier
 • Eneste eksterne eier med 4,5 % av aksjene er meget god samarbeidspartner siden oppstarten Aas-Jakobsen

ViaNova

 • Vi jobber sammen i et nettverk av firmaer som er selvstendige, spesialiserte og samarbeidende
 • Nye og gamle ViaNova-firmaer må følge grunnleggende idealer i ViaNova-filosofien
 • Vi er forvalter av ViaNova-merkevaren etter at co-grunnlegger Vianova Systems i 2015 ble kjøpt av Trimble for videre utvikling og vekst

Selskapsinformasjon ViaNova Plan og Trafikk AS

Organisasjonsnummer

 • NO 981 420 896 MVA

Styrets leder

 • Anette H. Mahle

Aksjonærer

 • Ansatte: 95,5 %
 • Dr Ing A Aas-Jakobsen: 4,5 %

Deleierskap

 • ViaNova Kristiansand
 • ViaNova Trondheim
 • ViaNova TransIT
 • Dr Ing A Aas-Jakobsen
 • Electronova
 • Geovita
 • Selberg Arkitekter
 • Les mer om nettverket

Oss & utdannelse

Sivilingeniør/master 73%
Ingeniør/bachelor 16%
3D/visualisering 6%
Tegner 5%

Oss & kjønn

Gutter 70%
Jenter 30%

Oss & alder

20-29 år 22%
30-39 år 19%
40-49 år 34%
50-59 år 15%
60 år + 10%

Oss & ViaNova-ansiennitet

0-4 år 24%
5-9 år 18%
10-14 år 12%
15-19 år 15%
20-24 år 12%
25-29 år 19%

Oss & grunnleggere

Siden 1988 12%

Historie

1988

1988

ViaNova etableres. Firmaet har fra starten to ansatte, men allerede ved årsskiftet 88/89 er antall ansatte økt til 30

1988

1988

Aas-Jakobsen og ViaNova etablerer strategisk samarbeid

1991

1991

ViaNova Kristiansand etableres

1991

1991

Geovita etableres og knyttes til nettverket innen fagfeltene geoteknikk og geologi

1996

1996

Electronova etableres og knyttes til nettverket innen fagfeltet elektroteknikk

2000

2000

ViaNova er 80 ansatte og fisjonerer for å etablere to nye driftsselskaper med hvert sitt kjerneområde; ViaNova Plan og Trafikk AS – Rådgiver for samferdsel og infrastruktur og Vianova Systems AS – Programvare for samferdsel og infrastruktur. ViaNova AS blir et rent holdingselskap uten ansatte.

2000

2000

ANKO knyttes til nettverket og endrer navn til AnkoNova. I 2013 endres navnet igjen til ViaNova Stavanger

2002

2002

ViaNova TransIT etableres og knyttes til nettverket innen fagfeltet intelligente transportsystemer (ITS)

2005

2005

ViaNova Trondheim etableres

2006

2006

ViaNova Lillehammer etableres

2010

2010

ViaNovas historie samles mellom to permer. ViaNova – slik det startet forteller om årene 1987-89 da grunnlaget for det fremtidige ViaNova ble lagt. Det gjøres også rede for det idémessige grunnlaget ViaNova er bygd på. Forfatterne Johnny M Johansen og Lasse Vike har vært ansatt i ViaNova siden starten i 1988.

2010

2010

Selberg Arkitekter etableres og knyttes til nettverket innen fagfeltene plan, arkitektur og landskap

2015

2015

Vianova Systems kjøpes av amerikanske Trimble hvor de inngår som et heleid datterselskap. Vi fortsetter likevel det gode samarbeidet og vil fortsatt holde til i felles lokaler i Sandvika