ViaNova

ViaNova består av selvstendige, spesialiserte og samarbeidende firmaer.
Alle firmaer er rådgivende ingeniører samferdsel og ansatteid.
Vi er ulike i geografisk plassering, fagområder og spesialiseringer.

pek i kartet for detaljer

Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket

Samarbeid & bånd
Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket ble etablert for å kunne stille tverrfaglig kompetanse til å påta komplekse tverrfaglige samferdsels-prosjekter, ofte i bymessige strøk.
Nettverket knyttes sammen gjennom spennende prosjekter, tett samarbeid og gode relasjoner gjennom tre tiår. Flere firmaer har deleierskap og krysseierskap. Alle firmaer er ansatteid.
Utvikling
I grensesnittet mellom firma, fag og programvare dukker det opp mange gode ideer. Vi jobber med utvikling av metodikk og systemer i samferdselsbransjen sammen med viktige oppdragsgivere som Statens vegvesen og Bane NOR (tidl. Jernbaneverket).
 
Samarbeid på tvers av firmaene gir oss også mulighet til konkret påvirkning på utviklingen av Novapoint sammen med Trimble (tidl. Vianova Systems). Vi har jobbet aktivt med denne utviklingen i snart 30 år og fortsetter samarbeidet med Trimble innen fagområdene:  Terrengmodell/Basis, Veg, Tunnel, VA, Skilt & oppmerking, 3D & Visualisering, Geoteknikk & geologi, Konstruksjoner og skyløsning. 
Prosjekter
Vi har sammen prosjektert flere av Norges største samferdselsprosjekter!
90-tallet:
Ekebergtunnelen, Svartdalstunnelen, Gardermobanen, Nationaltheatret stasjon, Skøyen stasjon, Østensjøbanen Skullerud-Mortensrud
2000-tallet:
Nå: