ViaNova Plan og Trafikk

 

Vi er rådgivende ingeniører samferdsel

68

velkvalifiserte medarbeidere

930

ViaNova-årsverk utført

29

år på ny veg

ViaNova er latin for ny veg

Vi bygger vår bedriftskultur på flat struktur, ansatteierskap og ansattstyring

Vår reise på nye veier startet i 1988 med etableringen av ViaNova AS