ViaNova Plan og Trafikk

Vi er rådgivende ingeniører samferdsel

68

velkvalifiserte medarbeidere

30

år på ny veg

940

ViaNova-årsverk utført

ViaNova er latin for ny veg

Vår reise på nye veier startet i 1988 med etableringen av ViaNova AS

Vi bygger vår bedriftskultur på flat struktur, ansatteierskap og ansattstyring